conflict management annonceBG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG – Обучение на турски младежи по управление на конфликти и управление на различията.

Водещ партньор: Сдружение YURT-YUVA DER, Турция.
Партньори: Клуб УРГО-България и ЕКОСЕНС-Румъния.
Финансираща организация: ФАР-Турция, стойност на проекта 99 999 Евро.

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small