eltis annonce

ELTIS улеснява обмена на информация, знания и опит в областта на градската мобилност в Европа. Проектът е насочен към лицата, работещи в областта на транспорта, както и в свързаните с тях дисциплини, включително градско и регионално развитие, здравеопазване, енергетика и опазване на околната среда.

Прочети още...

eltis csdcs annonceЕвропейската Комисия подпомага решаването на транспортните проблеми в градските зони чрез стимулиране на регионалните и местни власти да разработват и внедряват  Планове за Устойчива Градска Мобилност (ПУГМ).

Прочети още...

eltis partnersАко планирате градовете за коли и трафик, ще получите коли и трафик. Ако планирате за хора и пространство, ще получите хора и пространство.

Прочети още...