Симпозиум за представяне на Доклада за 2017 г. на Агенцията за фундаментални човешки права на ЕК

fra 2017 annonceКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" беше между поканените европейски неправителствени организации за участие в Юбилейния 10-ти симпозиум на FRA в Брюксел.

Прочети още...

Обучителна сесия на Европейската мрежа за зелени обществени поръчки

green procurement annonceПредставителите на Клуб УРГО Мария Стойчева и Даниел Димитров взеха участие в Обучителна сесия на Европейската мрежа за зелени обществени поръчки, проведена на 20 Юни 2017 г. в Европейската комисия – Главна дирекция „Околна среда”.

Прочети още...

Клуб УРГО в EU NGO Network on GPP Newsletter #1

gpp annonceКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" намери място в първия брой на електронния вестник на Европейската мрежа на неправителствените организации за "зелени" обществени поръчки (The European NGO Network on Green Public Procurement) в рубриката "НПО в светлината на прожекторите".

Прочети още...

Клуб УРГО е включен като подкрепящ партньор в проекта ENLARGE

enlarge annonceENLARGE е двугодишен проект, финансиран от програма Хоризонт 2020, който се фокусира върху устойчивата енергия и енергийна ефективност.

Прочети още...
random_01.jpg