last mile

Как да обхванем в устойчива транспортна верига „последната миля“ от пътуването до туристическите дестинации и малките селища в курортните региони? Отговор на този жизнено важен въпрос за туризма, икономиката и околната среда цели да даде проектът „ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ“, който стартира от 1 април 2016 г.

Проектът се финансира от програма INTERREG EUROPE 2014-20. Водещ партньор е Австрийска Агенция по Околната Среда. Проектът е основан на ефективното сътрудничество на 7 партньори от 6 европейски страни. Българският партньор е Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ – национален координатор по градска мобилност. 

eccentric

ECCENTRIC е мрежа от градове с относително еднакъв опит в устойчивата градска мобилност. Координатор на проекта е Мадрид, участват още 4 града, Стокхолм, Мюнхен, Турку и Русе. В създадените местни консорциуми ще участват 29 партньора. Към проекта вече проявяват интерес 17 града като наблюдатели.

CIVITAS ECCENTRIC има две основни предизвикателства:

  1. Иновативни решения за устойчива мобилност на хората в крайградските квартали.
  2. Логистика без вредни емисии в градски центрове, които поддържат баланс между квалифицирано общественото пространство и ефективна местна икономика.

prosperity logo

 

 

 

PROSPERITY е проект, финансиран по програмата HORIZON 2020, в който участват всички страни - членки на ЕС. Основната идея в развитието на устойчива градска мобилност да бъдат въвлечени държавните органи на национално ниво. Проектът трябва да повиши тяхната компетентост и капацитет, да ги активизира за подпомагане повече градски власти да пристъпят към планиране и реализация на устойчива градска мобилност, към реализиране на иновативни мерки.Това е особено важно за страните от Южна, Централно-източна и Източна Европа, където градовете имат да решават остри транспортни проблеми.

Продължителността на проекта е 3 години, а общата стойност 4 милиона евро.

danube programme smallКато продължение на проекта TRANSDANUBE, основна цел на новия проект е да допринесе за развитието на Дунавския регион чрез обезпечаване на устойчива мобилност за местните жители и туристите – екологични, мултимодални и ефективни транспортни услуги, стимулиращи туризма и местната икономика. Целта е да се намали използването на частни автомобили с всички негативни последствие за околната среда и човешкото здраве без да се ограничиват възможностите за придвижване в региона.

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Danube Transnational Programme

БЮДЖЕТ: 2,976 Mлн. EUR

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Януари 2017 – Юни 2019

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: АВСТРИЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА