conflict management annonceBG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG – Обучение на турски младежи по управление на конфликти и управление на различията.

Водещ партньор: Сдружение YURT-YUVA DER, Турция.
Партньори: Клуб УРГО-България и ЕКОСЕНС-Румъния.
Финансираща организация: ФАР-Турция, стойност на проекта 99 999 Евро.

ngo-capacity-building annonceBG 2004/016-711.01.01 Lot2-062:“ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НПО ЗА УЧАСТИЕ В ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС КЪМ ЕС ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В МРЕЖА”

Финансираща организация Програма ФАР „Развитие на гражданското общество” – Бюджетна линия BG 2004/016-711.01.01.

Срок на изпълнение - 01.12.2006-31.05.2008.

Прочети още...

danube annonceТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

Организация-партньор: ЕКОСЕНС - Румъния

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ” на Институт “Отворено общество” – 2004/2005г.

Прочети още...

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small