inquiry

Като партньор по проекта Last Mile, Клуб Устойчиво развитие на гражданското общество продължава изпълнението му в неговата трета част. Понеже COVID-19 засегна сериозно транспорта и туризма, искаме да идентифицираме получените ефекти в тези браншове и да потърсим решения и добри практики.

Прочети още...

last mile 2 annonce

Проектът Last Mile е насочен към намиране на устойчиви, гъвкави транспортни системи /ГТС/ за последната миля в транспортната верига в туризма. След края на проекта през 2020 г., шест партньори по проекта стартираха на 3 ноември 2021 г. неговата 3-та фаза.

Прочети още...