Партньорска мрежа за евро-диалог и сътрудничество

partners network

Клуб УРГО – Водеща организация, партньори: Асоциация на НПО – Лом , НПО “Мизия 2004”
Стойност на проекта: 197 697 лв.
Време на изпълнение: 18 месеца
Финансиран по линия на СФ-ОПАК

Основна цел: Повишаване капацитета на СГО и местната администрация за изграждане на ефективни партньорства и успешно усвояване на Еврофондовете в Северо-западна България

Проектът ще създаде реално партньорство на гражданското общество с държавната администрация и ще способства за реализиране на ефективни политики за устойчив икономически растеж и заетост. Една от основните дейности е предоставяне на качествено обучение по животрептущи въпроси, касаещи евроинтеграцията на България и усвояването на структурните фондове по места с цел повишаване стандарта на живот на българското общество.

Предвидени са дискусии и консултации на СГО с администрацията (под формата на “кръгли маси”), които ще подпомогнат ефективното функциониране на местните органи, защото така те ще се доближат до обикновените хора и ще могат по-добре да отговорят на техните нужди чрез по-модерно обслужване. В обучителния процес ще бъдат включени и представители на местната администрация с цел повишаване на квалификацията им.

В резултат на проектните дейности ще се подобри капацитета на СГО и на администрацията за работа по европроекти и ще се създадат местни консултантски групи, които ще си партнират при бъдещи проектопредложения.

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small