sabrina fact sheets 1

Проектът SABRINA "По - безопасни велосипедни маршрути в района на Дунав" е към своя край и издаде брошура, която обединява постигнатите резултати и добрите практики на партньорите от 9 европейски страни - Австрия, България, Молдова, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.

Тематично те са разделени на три раздела - Рискове, Решения и Положителни ефекти, като всеки от тях представя по 10 практики с описание, примери, снимки, схеми, допълнителни източници и линкове, автори и връзка с тях за по-нататъчни контакти.

Брошурата може да бъде изтеглена от следния линк - http://www.csdcs.org/images/stories/02.projects/28.sabrina/sabrina_fact_sheets.pdf