LMStakeholders 01

През месеците юли и август 2022 г. екипът на Клуб УРГО организира и проведе серия от срещи със заинтересовани лица в целевия регион. След мероприятието в ТПП-Добрич, проектният екип се срещна с екипа на Областния управител на Варна г-н Коцев, с представители на водещи НПО (Сороптимист – България, Женски алианс за развитие и др.) и с представители на местната власт и бизнеса в общини Балчик и Каварна. Участниците обсъдиха представените добри практики и дискутираха бъдещи мерки по мобилност в техните региони.

За повече информация: Снимки от срещите

 

 

  • LMStakeholders_02
  • LMStakeholders_03
  • LMStakeholders_04
  • LMStakeholders_05
  • LMStakeholders_06
  • LMStakeholders_07
  • LMStakeholders_08
  • LMStakeholders_09