prosperity annoceНа 29 юни 2017 г. в София се проведе първото заседание на работната група по ПРОСПЕРИТИ.

Взе се решение да се създаде Регионална SUMP-програма за област Варна, към която на по-късен етап могат да се присъединят и съседни области.

 

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/sofia_2017.06.29/gallery