2nd prosperity meeting annonceВтората среща на пратньорите по проект PROSPERITY се проведе в Дубровник на 27-28 март 2017 г. Тя беше последвана от поредната, 4та SUMP Конференция с повече от 400 участници.

В продължение на 2 дни те дискутираха ролята и мястото на Плановете за устойчива градска мобилност в съвременните „умни” градове. Всички презентации от конференцията могат да бъдат свалени от сайта www.eltis.org.

 

За повече информация: Програма на срещата и конференцията, снимки

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/dubrovnik/gallery

 

 

 

 

civitas 2020 logo web

CIVITAS PROSPERITY

Supporting local and national authorities to improve the quality and uptake of Sustainable Urban Mobility Plans