eccentric seminar annonceПредставители на активни нестопански организации се събраха в Русе по покана на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“, за да се запознаят с напредъка на проект „Сивитас - Ексцентрик“ и да обсъдят мерките, предвидени да подобрят качеството на живот в кв. „Дружба“ чрез развитие и усъвършенстване на възможностите за мобилност.

Участниците разговаряха за необходимостта от усъвършенстване на градската транспортна схема, подобряване на автопарка на публичния транспорт, условията за безопасно придвижване на хора със специални потребности и майки с детски колички. Те дискутираха и за новия паркинг в кв. „Дружба“, нощната автобусна линия, велоалеите и др.

Предстоят нови дискусионни форуми с различни заинтересовани страни, организирани от Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ по проект „"CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали“, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС.

  • eccentric_seminar_01
  • eccentric_seminar_02
  • eccentric_seminar_03