sabrina project meeting annonce

Клуб УРГО представи проекта SABRINA на две пролетни събития в региона на Евро-вело 6 в България – на изложбата „Нова перспектива“, организирана съвместно с Историческия музей в Тутракан на 7-9 април 2022 г. и на ТГС Конференцията на 20 май 2022 г.

Прочети още...