lm 04 annonceВтората междурегионална среща за обмяна на опит се проведе в Люксембург от 7 до 9 юни 2022 г.

Партньорите обсъдиха въвеждането на безплатен градски трансорт в Люксембург. Те дискутираха въведените мерки по мобилност в техните региони по време на Ковид-пандемията и проблемите пред транспортните системи, които трябва да се преодоляват понастоящем.

 

За повече информация: Снимки, програми

 

 

  • lm_04_01
  • lm_04_02
  • lm_04_03
  • lm_04_04
  • lm_04_05
  • lm_04_06
  • lm_04_07
  • lm_04_08