lm 6th meeting annonceШестата среща по проекта Last Mile визираше НПО и беше проведена с подкрепата на Сороптимист България. Тя се проведе във Варна на 13 юли 2017.

На събитието присъстваха членове на Сороптимист от областта. Г-жа П.Ризова и г-жа Л.Димитрова запознаха участниците с резултатите от учебното пътуване в Люксембург.

 

lm 6th meeting 01

Беше проведена дискусия относно значението на гъвкавите транспортни системи за повишаване качеството на живот в градовете.

lm 6th meeting 02

За повече информация:

Покана

Презентация