annonce last mileКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения.

 

Предмет: Извършване на услуги в рамките на Проект LAST MILE (“Устойчива мобилност за последната миля в туристическите региони“).

Описание на услугите:
Подкрепа за обмяна на опит на международно и регионално равнище и за разработка на Регионален план за действие на област Варна.

По-долу можете да се запознаете подробно със съобщението и да го свалите.

Публично съобщение за набиране на ценови предложения