vcr 1a

 

Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" ви кани да участвате в серия виртуални уроци, посветени на устойчивата мобилност в условията на Ковид-19. Предлаганата виртуална класна стая е създадена в рамките на проекта ECCENTRIC и цели да повиши познанията и адаптивността на местните власти, експерти, учени и широката общественост за прилагане на адекватни мерки за здравословно и безопасно придвижване по време на епидемия.

Първият видео-урок е посветен на Европейската седмица на мобилността и представя постигнатите резултати от Община Русе в рамките на проекта ECCENTRIC, както и конкретните мерки за ограничаване на последствията от Ковид-19. Можете да се запознаете с урока, да го коментирате, както и да го изтеглите за ползване извън класната стая.

Виртуалната класна стая на клуба се казва Modern Urban Mobility.

За да влезете в нея Ви е необходим профил в Google. Той Ви дава достъп не само до Google Classroom, но надеждна електронна поща Gmail, облачно пространство от 15 GB - Google Drive, както и огромно количество безплатни програми и приложения на Google.

Ако все още нямате такъв профил, указания за създаването му ще намерите на адрес Създаване на профил в Gmail или можете да пристъпите директно към създаване на профил на адрес Създаване на профил в Google

За достъп до виртуалната класна стая използвайте пощата си в Gmail. От менюто с точки в горния десен ъгъл на Gmail изберете Classroom.

classroom 1

След влизане в Google Класна стая кликнете на плюсчето в горния десен ъгъл и изберете "Включване в курс". Въведете код на курса wvzj7bx. Вече сте в класната стая Modern Urban Mobility.

Следващите уроци ще бъдат представени през октомври и ноември 2020г., за което ще бъдете информирани автоматично от класната стая чрез Вашата електронна поща.

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small