stockholm annonceДвете събития се проведоха в комплекс „Бергендал” край Стокхолм в периода 12-14 юни 2019 г. Участниците отчетоха извършените дейности по проекта до настоящия момент и подготовката за втория междинен отчет.

Бяха проведени отделни срещи по всички работни пакети, на които партньорите дискутираха конкретните мерки и техните резултати. Беше проведена и среща на Консултативната група от ангажирани политици по проекта, като от страна на гр. Русе в нея взе участие заместник - кмета г-н Страхил Карапчански.

За допълнителна информация: Снимки, програма

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/stockholm/gallery_01