ecc disabled annonceШестият семинар по ECCENTRIC беше проведен в офиса на Съюза на Хората с увреждания в Русе на 31 май 2019 г. с цел да се дискутират техните специфични проблеми, свързани с придвижването им и достъпността на градската среда.

Ръководителят на проекта доц. Лучия Илиева показа достиженията на проекта и възможностите за подобряване на мобилността за гражданите на Русе. Бяха подробно разгледани всички мерки, които се осъществяват в рамките на проекта и беше обяснено, че това са само пилотни начинания в един ограничен регион. При показани добри резултати те ще се мултиплицират из целия град. Чрез директни интервюта и оживена дискусия бяха разгледани възможностите за подобряване на мобилността на хората с увреждания и бяха дискутирани бъдещи проектни идеи и възможности за финансиране и сътрудничество в областта на устойчивия транспорт.

За повече информация: Cнимки, програма

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/ruse_disabled/gallery