ecc 2nd conference annonceВтората конференция по проекта се проведе в рамките на Младежкия транспортен форум 2019 в София в залата на ФНТС на 9 май 2019 г.

Събитието премина под егидата на Министъра на транспорта г-н Росен Желязков, който подчерта значимостта на транспортните системи и тяхното устойчиво развитие. Конференцията премина при изключително висок интерес и беше посетена от над 80 участника – представители на министерства, университети, транспортни фирми и организации. Бяха представени доклади относно насоките за развитие на транспорта у нас и участието на младите специалисти.

Доц. Лучия Илиева запозна аудиторията с достиженията на проекта ECCENTRIC, а инж. Лъчезар Росенов представи участието на университетите в проектите, свързани с транспорт и мобилност.

За повече информация: Cнимки, презентации

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/ecc_2nd_conference/gallery