ecc conference ruse annonceПетата партньорска среща по проекта се проведе в Община Русе на 17-18 октомври 2018 г. Тя бе последвана от Първата конференция по ECCENTRIC на тема „Социални аспекти на мобилността”, която беше организирана на 19 октомври в хотел „Дунав Плаза”.

Конференцията премина при изключително висок интерес и предизвика широк медиен отзвук. Бяха представени доклади относно проектите, свързани с транспорт, мобилност и туризъм в Русе. Проф. д-р Велизара Пенчева очерта насоките за развитие на мобилността и основните социални аспекти на внедряваните мерки. Пленарната част беше последвана от делови обяд и дискусия около кръглата маса на тема „Зелени обществени поръчки” и тяхното приложение в транспорта.

За повече информация: Cнимки, поздравителен адрес от Областния Управител на Област Русе, програма, презентации на докладите

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/conference_ruse/gallery