civitas dm annonceПо време на форума CIVITAS 2018 се проведе редовната среща на комуникационните мениджъри по проекта ECCENTRIC.

Бяха обсъдени текущите задачи по разпространение на информация и добри практики в рамките на проекта, както и с други проекти на CIVITAS.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/umea/gallery