ruse university annonceПетият семинар по ECCENTRIC беше проведен в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по покана на проф.д-р Велизара Пенчева – Председател на Общото събрание на университета.

На срещата присъстваха преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Транспорт“. Доц. Илиева от Клуб УРГО представи накратко целите на проекта и досегашните дейности. Рекламният мениджър на проекта инж. Лъчезар Росенов изнесе лекция за участието на университетите по света в разработването и прилагането на Устойчива градска мобилност – международни проекти, научни и приложни конференции, дисертации и дипломни работи и „живи лаборатории“. Очертани бяха възможностите за партниране в областта на обучението, научно-изследователската работа и в проекти.

Последва оживена дискусия по теми, свързани с мобилността. Двете страни се споразумяха да си сътрудничат, като доц. Илиева покани Катедрата за участие в предстоящата конференция по ECCENTRIC, която ще се проведе тази есен.

За повече информация: Cнимки, програма, презентации

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/ruse_university/gallery