munich annonceСъбитията се проведоха в новия квартал Домагпарк в Мюнхен от 26 февруари до 1 март 2018 г.

Участниците подробно обсъдиха извършените дейности по проекта през първите 18 месеца от неговото изпълнение и подготовката за междинния отчет. Община Мюнхен организира кратка обиколка из квартала за демонстрация на нововъведените мобилни мерки. Бяха проведени отделни срещи по работни пакети 2, 3, 4, 6, 7 и 8.

Домакините предложиха интересна социална програма с вечеря в типичен баварски ресторант.

За допълнителна информация: снимки, програма на срещата:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/munich/gallery