eccentric schools 12.2017 annonceКлуб УРГО реши да проведе поредния, четвърти семинар по проекта с ученици, като им представи планираните мобилни мерки за град Русе и поиска тяхното мнение.

За целта беше разработена специална анкета под заглавие „И аз имам мнение” и беше раздадена на 60 ученика от 5 до 7 клас, много от които живеят в „Дружба” и в други периферни квартали на града. На срещата освен децата, бяха поканени техните учители и възпитатели. Получи се интересна дискусия, а отговорите на анкетата ще бъдат обработени и представени на община Русе. Всички деца получиха коледни подаръци.

За повече информация: 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/07.ruse_12.2017/gallery

Анкета