eccentric civitas2017 annonceПреди началото на форума CIVITAS 2017 беше проведена среща на екипа за разпространение по проекта ECCENTRIC.

Присъстваха представители на участващите в проекта градове Стокхолм, Мюнхен, Турку и Русе, а Мадрид се включи дистанционно чрез Скайп.

По обявения предварително дневен ред бяха обсъдени основно две теми: създаване на видеофилм за резутатите от проекта и какви подходи могат да бъдат използвани за привличане на политиците за по-активна позиция по проекта.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/06.civitas/gallery