По проекта Transdanube.Pearls се подготвя и предстои да бъде издадена брошура, в която са показани резултатите, постигнати от партньорите. Представяме ви страниците за община Русе.

 

brochure 1

 

brochure 2