transdunabe 2012.12 annonceПървоначалната среща по проекта се проведе във Виена от 10 до 12 декември 2012 г.

 

 

 

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/20.transdanube/gallery02