tsg national workshops annonceНационалните семинари за първия сезон на проекта TSG-N се проведоха във Варна (15 септември) и София (17 октомври) при голям интерес от страна на училищата.

Проектният екип получи пълна подкрепа от общините и инспекторатите по образование в целевите градове, където ще стартира Играта на трафик-змията. На семинарите беше представен подробно проекта и начина на игра, която започва от 1 ноември в избрани училища в региони София, Варна, Шумен и Добрич.

За повече информация:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/23.traffic_snake_game/national_workshops/gallery

Loading...

Loading...