nts annonceФиналната, четвърта промоционална среща по PROSPERITY се проведе съвместно с ФНТС – съюз по Транспорт в София на 28 март 2019 г.

Тя беше организирана в рамките на Конференцията по Ефективност на инвестициите в транспорта и в нея взеха участие над 50 души – представители на ФНТС, министерства, агенции, университети и транспортни експерти. Доц. Илиева представи резултатите от проекта и подчерта значението на градската инфраструктура и планирането за устойчива мобилност в градовете в България. Участниците в събитието дискутираха необходимостта от създаването на департамент по градски транспорт и мобилност в рамките на МТИТС.

 

За повече информация: Снимки, покана и програма, презентация

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/nts/gallery