lm seminar annonceВтората среща-семинар по проекта Last Mile се проведе в Областна администрация – Варна на 20 септември т.г. под патронажа на Областния управител г-н Стоян Пасев.

Поканени бяха кметове, общински експерти по транспорт и туризъм, транспортни фирми и туроператори. Участниците обсъдиха задълбочено задачите по проекта и дадоха примери за съществуващи гъвкави транспортни услуги в региона, както и за необходимостта от създаването на нови такива.

По случай Европейската седмица на мобилността, във фоайето на Обл. администрация Клуб УРГО откри изложба, посветена на устойчивата мобилност, която беше посетена от участниците в срещата и граждани на Варна.

За повече информация: Покана с програма, PPT-презентации, снимки

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/24.last_mile/varna_02/gallery