ruse round table

 

На 7 октомври 2020 г. в Община Русе се проведе дискусия около кръглата маса по проект ЕCCENTRIC с ръководството на общината и партньорът от българска страна Клуб УРГО. Бяха обсъдени проектните дейности и техните резултати, както и отчетността по проекта. Партньорите се споразумяха за бъдещо сътрудничество по нови проекти.