vcr 1a

 

Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" ви кани да участвате в серия виртуални уроци, посветени на устойчивата мобилност в условията на Ковид-19. Предлаганата виртуална класна стая е създадена в рамките на проекта ECCENTRIC и цели да повиши познанията и адаптивността на местните власти, експерти, учени и широката общественост за прилагане на адекватни мерки за здравословно и безопасно придвижване по време на епидемия.

Първият видео-урок е посветен на Европейската седмица на мобилността и представя постигнатите резултати от Община Русе в рамките на проекта ECCENTRIC, както и конкретните мерки за ограничаване на последствията от Ковид-19. Можете да се запознаете с урока, да го коментирате, както и да го изтеглите за ползване извън класната стая.

Виртуалната класна стая на клуба се казва Modern Urban Mobility.

За да влезете в нея Ви е необходим профил в Google. Той Ви дава достъп не само до Google Classroom, но надеждна електронна поща Gmail, облачно пространство от 15 GB - Google Drive, както и огромно количество безплатни програми и приложения на Google.

Ако все още нямате такъв профил, указания за създаването му ще намерите на адрес Създаване на профил в Gmail или можете да пристъпите директно към създаване на профил на адрес Създаване на профил в Google

За достъп до виртуалната класна стая използвайте пощата си в Gmail. От менюто с точки в горния десен ъгъл на Gmail изберете Classroom.

classroom 1

След влизане в Google Класна стая кликнете на плюсчето в горния десен ъгъл и изберете "Включване в курс". Въведете код на курса wvzj7bx. Вече сте в класната стая Modern Urban Mobility.

Следващите уроци ще бъдат представени през октомври и ноември 2020г., за което ще бъдете информирани автоматично от класната стая чрез Вашата електронна поща.