poster green week 2019Експерти от четири общини – Русе, Силистра, Тутракан и Свищов – се събират на семинар в Тутракан на 21-22 май 2019, за да обсъдят резултатите от създаването на дунавската перла Регион Русе като дестинация, прилагаща концепцията за устойчивата мобилност в туризма.Семинарът е одобрен от ЕК и се провежда в рамките на Европейската зелена седмица 2019, която се отбелязва със специални инициативи във всички държави на ЕС. Една от темите за обучение и дискусия в Тутракан ще бъде приложението на зелените обществени поръчки в туризма и съпътстващите го отрасли. Поканени са и гости от Румъния – партньори по бъдещи екопроекти.

Обект на обсъждане ще бъдат и перспективите за развитие и новите партньорства, които осигурява включването в мрежата „Трансданюб перли“, учредена от 15-те партньори от 9 дунавски страни, участници в едноименния проект. Нашата перла в Регион Русе, обхващаща четирите общини, насърчава устойчивата туристическа мобилност в региона чрез намаляване на употребата на автомобили.

Мрежата на дунавските перли вече започна активни промоционални действия чрез издания, презентации на форуми и кампании в социалните мрежи, за да осигури по-голяма публичност на дестинациите и да привлече интереса на посетителите и туристическите агенции.

Международният проект „Трансданюб.перли“ се финансира от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Работната среща в Тутракан се организира и провежда от българския партньор по проекта Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“.

Upcoming

logo ecomm 2020

The twenty-third European Conference on Mobility Management will be held from 3 June – 5 June 2020 in Cascais, Portugal.

ENDURANCE NETWORK IN BULGARIA

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB pages of projects on urban mobility

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small