Разработка на проекти

trainings 01 annonceРазработка на успешни проекти в рамките на евро-фондовете

МОДУЛ І: НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ БЮДЖЕТ 2007-2013.
1. Философията на структурното финансиране. Какво представлява предложението за проект, какво е най-важно да знаем и на какво обръщат внимание донорите.
2. Най-често срещаните грешки при представяне на проекто-предложения и как да ги избегнем.
МОДУЛ ІІ: КАК ДА ПОПЪЛВАМЕ АПЛИКАЦИОННИТЕ ФОРМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ
3.Правилата за избираемост: на кандидатите, на дейностите и на разходите.
4.Описание на кандидата. Основни грешки, допускани при описание на профила на кандидата. Как да докажем, че сме избираем и надежден кандидат?
5.Определяне на проектните цели и задачи. Как се изготвя правилна обосновка за проекта. Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема.  
6.Планиране на проектните дейности –  видове задачи и работни пакети. Времеви диаграми. Значение на партньорите и отчет на партньорските взаимодействия.
7.Прогнозиране на резултатите от проекта – планиране на риска и обезпечаване на устойчивост.
8.Правилно изготвяне на проектния бюджет – бюджетна матрица, собствен принос, финансови и нефинансови ресурси.
9.Технически аспекти на подготовката на проекто-предложенията.

Лектор: доц. Лучия Илиева