sofia mobility centre annonceОбмяна на опит по "Парк + Райд" между Единбург и Центъра по Градска мобилност - София

За обмяна на опит беше поканен директорът на ЦГМ - София г-н Николай Костов.

Бяха проведени серия от срещи и демонстрации с експерти по транспорт и мобилност на община Единбург.