4th-nfp-meeting annonce4-тата среща на националните координатори по ENDURANCE се проведе на 12-13 ноември 2015 г. в Солун. Партньорите отчетоха напредъка на проекта и значението на националните мрежи за утвърждаване на устойчивата мобилност в Европа.

Беше планиран финалният отчет и заключителната среща през април 2016 г.

За повече информация: 

 

Дневен ред на срещата

Loading...