endurance bucharest annonce

В рамките на Втората европейска конференция за Планове за устойчива градска мобилност, Букурещ, Румъния - 16 и 17 юни 2015 г., се проведе поредната среща по проекта ENDURANCE на тема „Обучение на обучители“.

Бяха обсъдени ключовите елементи на ENDURANCE мрежите в участващите страни. В пет работни групи бяха проведени две дискусии как се създава успешна мрежа, как се планира мрежа и как се извършва обучение в нея. Една от работните групи (България, Норвегия, Дания, Ирландия, Естония) беше модерирана от представителя на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ г-н Лъчезар Росенов, който представи българската ENDURANCE мрежа и организира дискусиите.

Дневен ред на срещата

Loading...

Презентация за българската ENDURANCE мрежа

Loading...