endurance annonceОт 5 до 7 ноември 2014 г. Националното сдружение на общините в Република България организира Национална среща на евроекспертите на общините.

В продължение на три дни бяха проведени срещи с управляващите органи на Европейските програми за финансиране и обсъдени проблемите и възможностите. Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" партнира за провеждане на сесията по Оперативна програма "Региони в растеж" и представи пред общинските експерти проекта ENDURANCE. Раздадени бяха материали по устойчива мобилност и беше демонстрирана Националната мрежа по ENDURANCE.