bump workshop2 annonceВторият семинар по BUMP се проведе на 20-21февруари т.г. в Русе.

 

Участниците се запознаха с начините за събиране на данни, мониторинг и оценка на проекти и представиха основните транспортни проблеми в техните градове. В качеството на примери бяха разгледани проектите "Мастерплан Русе-Гюргево" и TRANSDANUBE.