bump 2004.01 annonceПървият семинар за ПУГМ се проведе в София на 28-29 януари.

Представители на 9 града започнаха работа по проекта, като акцентът на занятията беше върху същността на ПУГМ, ползите от тях и разликите със стандартните интегрирани транспортни планове. Следващият модул ще се проведе в Русе на 20-21 февруари.

За повече инфо:

 

 

Loading...

Loading...

Loading...

РЪКОВОДСТВО – РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Loading...