BUMP focus group 25.06.2013-annonceПървото заседание на фокус групата по проекта се проведе в Добрич на 25 юни т.г.

Участниците се запознаха с новия проект и обсъдиха критериите за избор на градове, за които ще се разработват Планове за устойчива градска мобилност (SUMP) и за експерти от тези градове, които ще участват в обученията за разработка на  SUMP. Срещата завърши с делова вечеря, по време на която дискусията продължи.