ulm annonceВ Улм се състоя петата партньорска среща по проекта ТДП, след което беше организирана Конференция и семинар за участниците.

Всички мероприятия бяха организирани от Дунавското бюро в гр. Улм, Германия и се проведоха по време на традиционния Дунавски фестивал, който се провежда ежегодно под егидата на общини Улм и Нов-Улм. Партньорите по проекта имаха възможност да работят в приповдигната фестивална атмосфера и да представят своите достижения по поректа през първите три отчетни периода.

За повече информация: Снимки, покана, програми