tdp movies annonceПет вълнуващи филма за пътешествие от изворите от делтата на Дунав са достъпни в youtube канала на проект „Трансданюб.перли“ - https://www.youtube.com/channel/UCi50QyzoywJ_v8CXotS7fqw

Видео пътешествието е осъществено през лятото на 2017 година като изследователска обиколка, която се стреми да установи решения за устойчива мобилност и туристически услуги, основани на екологични средства за транспорт като влак, автобус, кораб и велосипед, по цялото поречие на Дунав. Екипът посещава и заснема и българските перли Видин, Свищов, Русе – част от международната мрежа „Трансданюб.перли“, която се ангажира с практическото приложение на концепцията за устойчива мобилност в туризма.

Проектът се осъществява в рамките на две и половина години и се финансира от Транснационалната програма “Интеррег Дунав” с общ бюджет 2.9 милиона евро. Участват 15 партньорски организации, сред които и Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“, и 24 асоциирани стратегически партньори.