td annonce

Експерти от четири общини – Русе, Силистра, Тутракан и Свищов – ще бъдат обучавани в съвременни тенденции за устойчива мобилност и тяхното приложение в регионите край Дунав.

Обучението ще се състои на 22 и 23 февруари 2018 г., четвъртък и петък, в хотел „Ростов“, Плевен. Един от модулите ще бъде посветен на регионалните планове за устойчива мобилност в туризма, ще бъдат обсъдени мерките за всяка община и задачите на информационните туристическите центрове в популяризирането на устойчивите начини на придвижване в регионите край реката.

Обучението е част от международния проект „Трансданюб.перли“, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. То се организира и провежда от българския партньор по проекта Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“.