tdp workshop ruse 2017.12.07 annonceПървата регионална среща-семинар по ТДП се проведе на 7 декември 2017 в конферентната зала на хотел „Дунав Плаза”.

На събитието присъстваха представители на 4 общини – Русе, Свищов,Силистра и Тутракан, служители в музеи, културни институции и туристически инфо-центрове, университетски преподаватели и бизнесмени. Ръководителят на проекта г-жа Л.Илиева представи Transdanube.pearls и концепцията за перли и планиране на мобилност в туризма. С участниците бяха обсъдени идеите за нови мобилни мерки и създаването на центрове за туристическа и мобилна информация, както и необходимото оборудване за тях, което може да се закупи от проекта. Всички участници изразиха своя интерес за участие и пълна подкрепа за дейностите по проекта.

За повече информация: покана с програма, снимки, РРТ

Покана

Презентация

Формуляр за оценка