perlsКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения.

Предмет: Извършване на услуги в рамките на Проект: „Transdanube.Pearls – Network for Sustainable Mobility along the Danube“ (Мрежа за устойчива мобилност по Дунав).

По-долу можете да се запознаете подробно със съобщението и да го свалите.

Публично съобщение за набиране на ценови предложения