tdp ruse annonceОбучението се проведе в хотел „Дръстър” – Силистра в периода 3-5 октомври 2017.

За участие бяха избрани 30 представители на партньорите по проекта, които бяха обучени на английски от международно признати преподаватели – доц. Лучия Илиева и маг. Ингрид Брезнер.

Програмата включваше лекции и упражнения с много практически казуси и тестове. Накрая участниците получиха сертификати за мениджъри по мобилност и ще могат да обучават техните колеги в съответните страни-участнички в проекта.

За повече информация:

Програма

Презентации