tdp ppmeeting ruse annonceПоредната трета среща по TDPearls беше организирана от Клуб УРГО в Pусе в хотел „Дунав Плаза” на 2-3 октомври 2017 г.

Срещата се проведе при голям интерес от страна на партньорите с участието на 40 души. Отчете се напредъка по проекта и се набелязаха следващите задачи, свързани с разработката на Плановете за устойчива мобилност на туристическите региони /ПУМТР/.

За повече информация:

Програма