perlsКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения.

Предмет: Извършване на услуги в рамките на Проект TRANSDANUBE.PЕARLS (“Мрежа за устойчива мобилност по Дунав“). Услугите са за Внедряване на мрежа от Дунавски перли.

По-долу можете да се запознаете подробно със съобщението и да го свалите.

Публично съобщение за набиране на ценови предложения